Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
14:0
I) E
OESCHIEDENIS
Vadrr. Hoor lut hem zeiven zeggen, aan
de vailche Dtliia^ Koosje!
„ Er is,'* zeide hij, „ nooit een fcheermcs
„ op lïiijii hocfd gekomen; want van mijne
„ geboorte af aan, ben ik een verloofde aan
„ God. Indien mijne haren afgefneden waren ,
,, zoude ik mijre groote kracht verliezen, en
„ niet Herker zi^n dan een ander mensch." ~
Nu merkte de listige vrouw fpoedig, dat Simson
zijn geheel hart voor hnav hadt uitgelloit, en
zondr daarom eenen bode tot de Vorften der
jHjmn met het beri^\, dat Simson haar hec
ware geheim ziiner ilerkte ontdekt hadt, en dat
zij nu gerust konden komen om heui gevangen
te nemen.
Jan. Daar zullen zij wel fpoedig bij geweest
zijn, Vader!
Vader. Dat waren zij ook. Jan! zij kwa-
men allen, en bragten het beloolde geld, voor
Delila^ als ook de noodige manfchappen oai
hein gevangen le nemen, mede. Hn nu maak-
te het fiioode wijf aiUs in gereedheid om den
waarlijk reeds ongelukkigen Simson, in de
handen zijner doodvijanden overteleveren.
Hendrik. Wut deed zij dan verder. Va-
der!
Vader. Nadat zü de vorllen der Filißij^
nen^ benevens het volk, dat die bii zich hadden,
in een afgezonderd vertrek van hare Vv'oning
verborgen had, en tevens eenen man had be-
Ueld, om op haren wenk Simson het /loo/'d-
haar af te fnijden, begon zij, even als meer-
malen gefchied was, met Simson te dartelen
en te loeien, om hetn daardoor in een vrolijken
hiim te brengen, veivoïgtnb gaf z^ij hem wijn
le