Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
der israeliten. s
dat ik een liefhebber van den morgenllond ben ,
en daarom mijne zanienlj^raken, met u door-
gaans des morgens vroeg hoiide, doch diar nu
de winter op handen is, zullen wij den mor-
gen met den avond verwisfelen; te meer, om
dat de gefchiedenis, vw'elke wij vervolgen zullen ,
ook door den fchnjver in zijn boekje, bij wq-
ze van avondgefprekken, behandeld is.
Jan. En moeten wij dan nog veertien dagen
wachten, Vader?
Vader. Ja, Jan! veertien dagen moet
gij uw geduld oefenen , en leeren de nieuws-
gierigheid te matigen; o, kinderen! dat is zoo
nuttig en goed voor n allen; want geduld te
hebben zal u, in uw volgend leven hier op
Aarde , honderd ja duizend' maJen te pas ko-
men.
Henörik. Zoo dan [lek het Vader
zoo veel dagen uit, om ons het wachten te
leeren ?
Vader. Ook al, Hendrik! maar voor-
namelijk, omdat de avonden nog wat kort zijn,
cn wij voortegenwoordig fiiet lang genoeg bij
het licht der kaars zitten, om een volledig ge-
fprek over de gefchiedenis te kunnen houden.
De brave onderwijzer Leergraag voldeed
aan zijne belofie, verhaalde zijnen kinderen de
gefchiedenis, welke in dit boekje vervat is, en
die de fchrijver van dit werkje vertrouwt, dat
ook gaarne door andere brave «n leerzame kin-
deren met genoegen en tot Wesenlyk nut zal ge-
lezen worden.
A 3 EER-