Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 PE eESCHIEOENIS
voomamelijk, welke betrekking hebben tot de
ïiUjlijntn, en die van zijne buitengewone krach-
ten konden getuigen.
Koosje. S j m s o n had toch veel voor-
uit boven andere menfchen; dewijl hy zoo fterk
was!
Vader. Verbeeld u dat niet, Hendrik'
fterkte, zonder wijsheid, voorzigtightid en wa-
re deugd, maakt den mensch niet wezenlijk ge-
lukkig, maar dikwijls onherftelbaar ongelukkig;
het volgen Je voorval met Simson zal u allen
hiervan overtuigen.
Simson begon op het einde, of liever in
de laatlte jaren van zyn leven, losbandig en ze-
deloos te worden; (leunende op zijne eigene
krachten, verloor hij zijnen God uit het hart,
en dacht dikwyls uiet aan zyne verpligiing als
een Nazireêr of een aan G o d e toegewijden
perfoon, en daarom werd hfl, in weerwil van
zijne buitengewone fterkte, nog eene prooi zij-
ner vijanden. Eenigen tijd na het voorgevallene
te Gaza, nam hy zijnen intrek by eene even zoo
flechte vrouw, als de vorige. De lila gehee-
ten, en woonachtig aan de beek, of in de val-
Jei Sorck, en aldaar werd de grond gelegd tot
zijn volkomen ongeluk.
Koosje. Hoe zoo. Vader! kregen hem
daar de Filifttjnen gevangen?
Vader. Ja, kind! want zoodra de Vorften
der Filiftijnen vernomen hadden, dat hij zich
in de nabijheid van hun land ophield, en dat
wel bij eene eerlooze vrouw, zoo vervoegden
zij zich in ftilte bij haar en zeiden: „ Zie
„een>, of gij niet door vleijende woorden ,
„ van hem kunt ontdekken, waarin toch wel
„ zij.