Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
drr. isracliten. ij^
genheid was, om hen te benadeelen. Het vol-
gende voorval zal ons dit duidelijk doen zien.
Op zekeren tijd ging Simson eens naar Ga-
za, eene fterke ftad der Filifiijnen, en nam
zijnen intrek bij eene Hechte vjouw, een mensch
van eene zedelco^e leefwijze en bleef bijna ee-
nen halven nacht in haar huis. Naauwlijks hoor-
den de inwoners der ftad, dat Simson bin-
nen hare muren was, of zij maakten een over-
leg om hem te dooden. De poorten warden
gelloieu, het huis daar hij in was in üilte be-
waakt, en met het aanbreken van den dag ,
wilde men hem overvallen en doodflaan.
Koosjb. Die arme Simson, Vader!.
wat zal er nu van hem worden ?
Vader. Het liep beter voor hem af, dan
men denken konde. Het geheele geheim werd
aan Simson bekend, daarom ftond hij des
middernachts op en ging naar de poort, of nu
de mannen van Gaza, welke hier de w;iclit
hadden, geflapen hebben, dan of zij op de
komst van Simson gevlugc zijn, weet ik
niet, maar hij kwam ongehinderd aan de poort,
en die gefloten vindende, greep hij dc beiJe
flagdeuren met de posten eu grendels , rukte.
die met geweld uit eikander, legde dezelve op
zqne fchouderen, en droeg ze op deu top vau
eenen berg, iti de nabijheid van de ftad I/e-
bron, en zoo ontkwam hij ook dezen keer de
handen zijner vijanden.
Jan. Heeft Si M s O N foortgelijke gevullfn
meer gehad. Vader?
Vader. Dat weet ik niet, Jan! want de
gefchiedfchrijver heefc alleen maar zij.ne meest
voorname daden opgeteekend, en daar onder die
1 n voor-