Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
136 Dt GESCHIEDENIS
Hendrik. Dat was waarlijk knap van Sim-
son, maar wat zeiden nu zijne lafte landge-
nooten wel. Vader?
Jan. Die zullen wel befchaamd naar huis
zün gegaan.
Vader. Zij ftonden verbaasd over zijne hel-
denmoed en over zijne edelmoedigheid jegens
hen, en verkozen hem aanftonds voor hun op-
perhoofd en Regter, welke waardigheid hij van
dien tijd af, twuitig jaar onder hen bekleedde.
Koosje. Nu zal Simson regt vrolijk ge-
weest zijn, ook. Vader?
Vader. Dat was hij, Koosj e! maar zijne
biydfchap zoude haast in doodeliike droefheid
zijn veranderd; 'want wegens zijne fterke infpan-
iiing van krachten, was hij zeer vermoeid en
verfmachtte bijna van dorst, en dit was te treu-
Tiger voor Simson, daar hij zich in eene
plaats bevond, waar volftrekt geen water was;
doch nu wendde hij het in dezen hangen nood
tot God, en de Heer verhoorde zyn gebed!
want er ontfprong eene bron in de holligheid
eener rots, hij dronk van dit verfche water en
werd geheel verkwikt.
Koosje. En regeerde Simson van toen
af als Regter over de Israêliten, Vader?
Vader. Ja, Koosl hg hield de Filißij-
nen zooveel hij konde in bedwang, echter leest
men niet, dat hy een legermagt had, gelijk de
andere Regters, hQ wilde alleen de Filiflijnen
temmen, nonder medewerking zijner landgenoo-
ten , en om dit oogmerk te bereiken, ging hij
telkens naar hst land der Filiflijnen, bezocht
hunne fteden, om zoo in het geheim te ont-
dekkfii wat er al omging, en of er Ook gele-
gen-