Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
der ISRAëLITEN. I05
Vader. Dat is goed, Koosje! is alles
beliourlyk in orde?
Koosje. Ja, Vader! en ik weet ook
nog, dat wij nu hooren zullen, hoe het met
den gevangenen Simson afliep.
Vader Luistert dan nu maar verder, kin-
deren! Simson liet zich gewillig naar de Fi-
lijlijnen brcBgen, en toen deze nem zoo ge-
bonden en gekneveld zagen aankomen, juichten
en fprongen zij van blijüfchap, zich verbeelden-
de, dat zij heui al in hunne magt hadden.
Doch zoodra Simson deze vijauJen van hem
en van zijn vaderland zag, en ium gejuich
hoorde, werd hij met eene goddelijke geest-
drift bezield, zijn heldenmoed en zijne krach-
ten geraakten in werking, en met eenen en-
kelen ruk, verbrak hij de touwen en binden
als of het dunne draden waren! Nu gaat hij
alleen op de Filiftijnen los, en flaat in volle
woede alles dood, wat hem voorkomt; door
dit onverwacht voorval, worden de Filiflijnen
verfchrikt en zoeken hun behoud in eene ver-
warde vlugt. Maar Simson vervolgde hen,
en vond bii toeval een Ezelskakebeen, greep
het op en floeg met hetzelve tusfehen de vlug-
tende vijanden, zoodat het getal der dooden
en gekwetllen wel duizend beliep. Na dit
heldenftuk het flagveld overziende, zong sim-
SON het volgende triomflied:
Een hoop hier
Een dubbele hoop daar;
Mit een Ezels - kinnebak
Heb ik duizend man verflagen!
I 4 HEN-