Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
134 os GESCHIEDE MIS
Vader. Uit vreeze voor de Filißijnen be-
gaven zich drie duizend man uit Juda naar
Si ms ons verblijf, en bragten hem onder het
oog, dat zij door de overmagt der Filißijnen
genoodzaakt werden, om hem gevangen te ne-
men en aan hen overteleveren; wijl anders hun
geheele land door de Filißijnen werd afgeroofd
en bedorven.
K pos je. Nu vreez'e ik voor die mannen
van Juda; want ik verbeelde mij, dat SlMsoi^
verfcliiikkelljk boos zal geworden zijn.
Vader, fleb maar geene vrees, Koosje!
het zal voor hen betir afloopen dan gij denkt j
want Simson wilde niet dat zij om zijnen
wil in de miiifte ongelegenheid zouden komen ;
hij deed hun zelfs geene de minfte verwijtin-
gen , maar liet zich gewillig met dikke tou-
wen binden en als eenen gevangenen naar de
Filiflijnen brengen, alleen verzoekende dat zij-
ne landgenooten hem niet dooden mogten, het-
geen zij hem plegtig beloofden.
Koosje. Dat had ik van Simson in het
geheel niet verwacht, Vader! Maar hoe liep
het verder afV
Vader. I^it hope ik u morgen avond te
verhalen, wijl het nu reeds zoo laat is.
VIJFTIENDE AVONa
Regt. XV: 14-20. Hoofdfl. XVI: 1—31.
Koosje. Zoo jongens! daar is Vadert,
elk op zijne plaats, dan kan Vader voort be-
ginnen te verhalen.
Va-