Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
142^ DE OESC HIEDENIS
olijfgaarden werden eene prooi der vernielende
vlammen.
Jan. Onze Heifi lacht er om, maar ik
noem dit hedrljf van Simson eene regt bal-
didige jongens (Ireek, die wel verdiende ge-
ttraft te worden.
V^ader. Uwe aanmeikin^ zoude doorgaan.
Jan! indien wij hier Simson als een ge-
meen hraclut moesten befchouwcn; want dan
mögt hij, hoe ook beleedigd, zich zeiven niet
wreken. Maar al zijne daden en handelingen
ontvangen eene andere gedaante, wanneer wij
hem aanmerken als eenen buirengewonen perfoon,
dien God liad doen geboren worden, opdat
liij zijn vaderland en volk, van de overheer-
fching der Filiflijnen zoude beginnen te ver-
losfen. Hij handelde dus in dezen als het
hoofd, en de aanvankelijke verlo.-fer zijner Na-
tie en wreekte, door het vernielen van deri
oogst der Filiflijnen^ niet jlleen dc perfuon-
lyke belcediging hem aangedaan, maar ook te-
gelijk, dc onderdrukkingen en mishandelingen ♦
■welke zijn volk , gedurende eenen geruimen
tijd, van hen geleden had.
Hendrik. Wat zeiden de Filiflijnen wel
van dit ftukje, Vader?
Vader. Alles was in rep en roer, de eene
riep al harder dan de andere: „ TVie heeft dat
^ gedaan? li'^ie is de oorzaak van deze jam-
„ merlijke vermesting P^'* En roen zij vernameil
dat Simson dit verrïgt had, omdat zijn fchoon-
vader hem zijne vrouw ontnomen , en aan
eenen anderen ten huwelijk gegeven had,
werden zij dol en razend, en daar zij zich aan
Simson niet konden en durfden wreken, zoo
ver-