Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRAèLITBN. 13t
wijl zijne vrouw kort daarna met eenen der
bruiloftsgezellen trouwde.
Hendrik. Dat ging daar al raar in zijn
werk. Vader!
Vader. Het zal nog wel zonderlinger wor-
den , Hendrik! want na verloop van een
jaar, toen S i M o n s toornigheid bedaard was ,
keerde hij naar Tiinnath te rug, om zich met
zijne vrouw te verzoenen, maar ziel! zij was
reeds met eenen anderen getrouwd, en welke
pogingen Simson ook deed, hij konde zijné
Vrouw maar niet terug ki-ijgen. Nu meende
Simson dat hij billijke reden had, om zich
aan de Filißijnen te wreken.
Koosje. Wat deed hij nu verder, Vader?
Vader. Hij ging op de jagt en ving drie
honderd Vosfen , of liever Jakhalzen , zijnde
een foort van dieren, tusfchen wolven, vosfen
en honden in , en die doorgaans met geheele
troepen , in de landftreek waar Simson zich
bevond, rondzworven. Vervolgens bond hij deze
dieren twee aan twee met de ftaarten aan el-
kander , voegende tusfchen elk paar Haarten ,
eene brandende fakkel, en joeg ze over de ko-
renakkers der Filißijnen; waardoor er in den
omtrek van verfcheidene uren een verfchrikke-
lijk e brand óniitnnd.
Koosje. Wel verfchrikkelijk, Vadsr !
hoe durfde hg dit te ondernemen?
Vader. Ja, kind! wat durfde SimsOn
al niet te doen! En bedenk eens , het was
toen juist de tijd van den tarwenoogst; al het
koren was nu rijp , veel was er gemaaid of
ftond aan fchoven, en de geheele ï^ke oogst,
benevens de boomvruchten, wijnftokkeji en
I 2 olijf-