Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
140^ DE OESC HIEDENIS
weg af, om eens te zien hoe er de doode
leeuw wel uitzag , en vond tot zijne groote
verwondering honig in het geraamte van dit
dier. Hij nam er van in de hand en ging al
etende voort, ook gaf hij er zijne ouders wat
van msde , doch zeide aan niemand , hoe hij
aan dien honig gekomen was, en nu vertrouw
ik, dat Koosje het raadfel zal begrijpen.
Koosje. Nu is het mij duidelyk. Vader!
Maar wat deed Sjmson?
Vad E R. Mij hoorde aanfionds dat zijne vrouw
het geheim verklikt had, en antwoordde aan
zijne gasten: „ Zoo gij met mijne koe niet
,, geploegd hadt , gij hadt mijn raadfel niet
„ uitgevonden!" Hij wilde er mede zeg-
gen , dat bij aldien zijne vrouw (die hij zijne
koe noemt) het geheim niet ontdekt had, zij
het raadfel uit hen zeiven niet zouden gevon-
den hebben. Ondertuslchen de bruiloftsgasten
hadden het, hoewel oneerlijk, gewonnen, en
S1M s o N vond zich genoodzaakt de beloofde
kleederen te verfchaiFtn.
Jan. Waar kreeg hy die. Vader?
Vader. Hij ging naar Askelon eene haven«
ftad der Filiflijnen, aan de Middellandfehe zee^
ruim drie uren van Timnath , en floeg aldaar
dertig van de voornaamlte inwoners, dood, plun-
derde hun gewaad, en deelde die eerekleede-
ren uit, aan degenen, die zijn raadfel hadden
opgelost. Daarop verliet hij zijne vrouw , op
wien hij nu toornig was, ging naar zijn ou-
ders huis en bleef daar een geheel jaar, ter-
wijl
(•) Volgens de overzetting v»a den Hopgleeraar TA»
sbiv Palm.