Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 » E » E » C U 1 E 0 E N I S
Vader. Gij begeert nog al iets, dat niei
zeer geiuakkeiijk is, want dan moest ik u de
gefcliiedenis der Israeliten onder het beftuur
van Oudjlcn en Reglers verhalen , en die ge-
ühiedenis is zoo gebcel klaar met.
liiiNtjRiK. Als Fa der er ons dan uil ver-
telde, dat wij begrijpen konden, dan wisten wg
er toch iets van.
Koosje. O wat zou Vader ons een plei-
zier doen! wij hooren ïoo gaarne gefchiedenis-
fen; want die kunnen wij het best onthouden.
Vader. Nu, kindereu! ik zal u in dezen
genoegen trachten te geven, en naar mijn ver-
mogen de gefchiedenis der oude Israeliten, onder
het belhiur van hunne Oudflen en Regters ^ op
cene eenvoudige en tevens voor u allen leer-
zame wijze verhalen.
Ivo os je. Wanneer zal F««?«; r hiermede be-
ginnen?
Hewdrik. Hoe eerder hoe beter. Vadert
Jan. Ja, al is het morgen aan den dag;,
want wij zijn alle zeer rieuvv5gier;g en verlan-
gen, om het vervolg dezer gefchiedenis te hooren.
Vadkr. Nieuwsgierigheid is goed, kinde-
ren ! wanneer zij belbat in eene zucht om wat
nuttigs te hooren en te weten, maar zij moet
altijd binnen de palen blijven; tijd, plaats en
bijkomende omftandigheden moeten bij het vol-
doen aan onze nieuwsgierigheid nimmer uit het
oog verloren, maar altijd in acht genomen wor-
den.
Koosjk. O dat willen wij gaarne doen..
Vadert
Vader. Wel nu, dan zult gy nog veer-
tien dagen dienen te wachten; gij allen weet,
dat