Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER. ISRAéLITEN. I29
Jan. Dat raadfel is mij weer vergeten, Va-
der!
Vader. Nadat zij het voorllel van S im s o n
hadden toegeftemd, begon hij aldus: „ Spijze
r. ging uit van den eter, en zoetigheid van
„ den jicrkcn" Maar wat moeite deze bruilofts-
gasten ook deden, zij konden het niet raden ,
daarom vervoegden zij zich b^ Simsons
vrouw, en dreigden haar, het huis te zullen
in brand fteken, zoo zij niet zorgde, dat zij
voor den beftemden tijd het raadfel wist en
aan hen zeide. De beangftigde vrouw deed nu
alle moeite, om het geheim van dit raadfel te
ontdekken , en toen S i m s o n zich eindelijk
door haar liet verbidden en haar het raadfel
oploste, ging zij aanllonds in ftilte bij de brui-
loftsgasten en zeide hun, wat , de beteekenis
des raadfels was.
Hendrik. Nu was het voor de bruilofts-
gasten ligt te zeggen. Vader!
Vader. Dit bleek ook op den zevenden
dag; want toen zeiden zij tegen vSimson,
op zijne vraag of zij nu het raadfel wisten:
„ Wat is zoeter dan honig ? cn vat is fitr-
y, ker dan een leeirw
Koosje. Was dit nu de beteekenis ran het
raadfel. Vader? Ik begryp er nog niets van.
Vader. Ja, Koos! en om deze oplosfing
te begrijpen moet ik u vooraf zeggen, dac
S IMS ON den verfcheurden leeuw aan den weg
neer gefmeten had, en dat na verloop van ee-
nigen tyd de bijen in dit verfcheurde ligchaam
een nest gemaakt en er honig in gebragt had-
den. Toen nu Simson naar Timnath ging
om te trouwen, ftapte. hfl ter zijde van den
I weg