Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DBU ISRAëLITKN. 127
landgenooten, rusfchen de fteden Zora en Es-
thaÜ , tegen de Filiflijnen verzameld hadden.
Maar bijzonder gaf hij blyken van zijnen bui-
tengewonen moed en fterkte , in het 'veifcheu-
ren van eenen leeuw.
Hendrik. Bij welke gelegenheid was dit
ook, Vader?
Jan. Dat weet ik wel, Hendrik! dit ge-
fchiedde toen Simson, benevens zgne ouders
naar de ftad Timnath gingen, omdat Simson
daar een meisje had, met welke hij trouwen
wilde.
Vader. Zeer goed. Jan! verhaal maar
verder!
Jan. Toen hij nu met zijnen vader en zijne
moeder al pratende voortwandelde , kwam er
een jonge leeuw, die met drift naar de leeuwin
zocht, van tusfehen de wijnbergen bij Tim-
nath, op het onverwachts te voorfchijn. Zoo-
dra zijne ouders dit vreesfelyk brullende dier za-
gen, namen zij de vlugt in eenen der wijnber-
gen , doch Simson liep den leeuw te ge-
moet, en toen deze vol van woede tegen hem
opfprong, greep hij hem bij zijne ooren, fmeet
hem met geweld op den grond, vatte den
leeuw bij de achterfte pooten en fcheurda
hem van een.
Hendrik, Of Jan het ook weet, men
zoude haast zeggen, dat hij het gezien had!
Vader. Jan heeft dit voorval vrij goed
verhaald, Hein! volg g^ ook zijn voorbeeld
en leer braaf.
Koosje, Hoe ging het nu verder met SiM-
jon, Vader?
Vader, Eenigen tijd daarna trouwde Sim-'
»ON