Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
laó de oeschiedenis
eene ftad, gelegen op de grenzen der ftamnien
Dan en Juda; zijne geboorte , benevens zij-
ne toekotnliige beftemming als Regier en ver-
losfer van Israël, wrerd aan zijne ouders voor-
af, door eenen Engel bekend gemaakt, en zijnen
vader Mao nach het noodige onderrigt aan«
gaande S i m s o n s opvoeding gegeven.
Jan. Daar zullen die menfchen bijzonder
mede in hunnen fehik geweest zijn. Vadert
Vader. Dat waren zij ook, Janl en
daarom noemden zij hem ookSlMSON , een
naam , die licht en fterkte beteekent , om
daardoor te kennen te geven , de groote ver-
wachting , welke zij van dezen zoon hadden;
als een , die eerlang de heerlijkheid en fterk-
te van het verdrukte volk van Israël wezen
eoude.
Hendrik. Zal Vader oos nu zijne ge»
heele gefchiedenis verhalen?
Vader. Het voornaamfte uit zijne lotge-
vallen en bedrijven, zal ik kortelijk voordragen,
het overige kunt gij, in de bij u allen bekende
gefchiedenis van SiMsow, meer uitvoeriger
lezen. C*)
Koosje. Heeft Simsow niet al vroeg be>^
wiizen van zijne groote fterkte gegeven , Va-
der?
Vader. Van zijne kindschheid en eerfte
jongelingsjaren weten wij zeer wejnig; maar
In eenen wat verderen leeftijd begon hjj, doot
eene goddelijke geestdrift aangezet, bewegingen
te veroorzaken in het kleine leger, dat zijne
land-
(•) Dt gefchiedenis vau SiMSON, voer Hodtri», ««»•
TwetJt druk. Te ZwottEj bij tLEMSNI, d« Val
Cb V A» Stegxrsn.