Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRACLITEN.
fchijnlijk hoofden van hunnen ftam waren, en,
van wege hun aanzien, ook dikwijls door de
oudften van andere ftammen werden geraad-
pleegd , en in dezen zin den naam van Jicg-
ters droegen.
Hendrik. Kunnen wij nu tot de volgende
Regter overgaan, Fa der?
Vader. Aanftonds, Hein! ik zal er al-
leen nog bijvoegen, dat geleerde mannen van
oordeel zijn, dat de belangrijke fainiliege-
fchiedenis van Ruth, onder eenen der drie
laatst genoemde Regters is voorgevallen; boe-
wel andere dezelve tot de dagen van Gide-
on brengen.
Koosje. Zal Vader ons deze gefchiede-
nis nu ook verhalen?
Vader. Neen, Koosje! zulk een ver-
haal zoude ons te verre van ons oogmerk bren-
gen, daar wii voorgenomen hebben, om alleen
van de Israëlitifche Regters te fpreken. Maar
deze kleine aanmerking heb ik echter voor u
allen noodig geoordeeld, ten einde den tijd de-
zer leerzame gefchiedenis, zoo wat ten naas-
tebij te bepalen.
Koosje. Nu volgt de dertiende Regter,
SïMsoN, niet waar Fader?
Vader. Ja, Koosje! en zijne gefchiede-
nis fchljnt meerendeels gelijktijdig met die van
jEfHTA te zijn. Terwql deze laatstgenoem-
de de Ammoniten ten onderbragt en de rust
in de overjordaanfche landen herftelde, was
simson bezig met de Filißijnen te beteuge-
len , en aan de westelijke ftammen eenige ver-
ademing te bezorgen. Hij was oorfpronkelijk
iiit den ftam Dan, en geboortig van Zora^
ee-