Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
134 DB GESCHIEDENIS
J a n, Als die familie eens bij elkander kwam,
om vader of moeder op eenen verjaardag te feli-
iiteren, dan mogt de man ook wel eene groote
zaal huren, om ze te ontvangen,
Kx^osje, Zij konden ook wel «an hoopjes
komen , Jan / eerst de oudlte , vervolgens
de middelfie en dan de jonglle kinderen.
Vader, Nu, kinderen! dat zijn beuzelin-
gen, waarmede wij den kostbaren tijd niet mo-
gen verfpillen, E uzan . regeerde over een ge-
deelte der Israêliten zeven jaren, en werd in
zijn geboortellad Bethlchem begraven,
jHendrjk. Is dit alles wat Vader ons
van hem te zeggen heeft?
Vader, Ja, Hendrik! en even zoo wei-
nig wetiin wij ook van zijnen opvolger Elon.
Deze was oorfpronkelijk uit den ftam Zebu-
lon , cn bekleedde de regterlijke waardigheid
lien jaren. Na zijn overlijden werd hij in de
itad Ajalon, gelegen in het erfdeel zijner ftam,:
begraven. Na dezen volgde de Regter A ij-
bon, van wien alleen aangeteekend ftaat, dat
hij een man van groot vermogen, en van God
met een talrijk kroost gezegend was; hij had
veertig zonen en dertig zoons zonen, die alle,
ten bewyze van hun aanzien, op zeventig Eze-
linnen van het fchoonfte ras, reden. Hq voer-
de iiet bewind acht jaren, en werd te Pirha-
ihon, eene bergftad, in den lande van Efra-
im , uit welken ftam hij oorfpronkeiyk was ,
,begraven.
Jan, Dat loopt kort af met deze drie
Regters !
Vader. Ik zal er alleen nog bijvoegen,
,dat zij geene OQrlogen gevoerd hebben , waar-
fchijn-