Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
D B R I S R A ë L I T B N. ISJ
VEERTIENDE AVOND.
Regt. XII: 8-15 , Hoofdfl. XIII: 1—45.
Hoofdfl. XIV: I—ao en Hoofdfl. XV: 1—14.-
Vader. Ik wensch mijnen kinderen eenen
f[oeden avond. Wie van u allen heeft het
ijstje van de Regten bewaard?
Jan Dat heb ik, Vader! en daarom weet
ik, dat wij nu moeten fpreken over de Reglers
Ebzan, Elon en Abdon,
Koosje. Deze waren de tiende, elfde en
twaalfde Regters.
Vader. Zeer goed onthouden, kinderen!
ik zal van deze drie genoemde Regters met
een kort woord iets zeggen; want de gefchie-
denis heeft zeer weinig van hen bewaard.
Wat de Regter E b z a n betreft ; deze was
een man van groot aanzien en vermogen ; hij
was geboortig van Bethlehem dan of wij hier
te denken hebben aan Bethlehem nabij Jeruza-
km, in Judea, of aan het andere min beken-
de Bethlehem, gelegen in het erfdeel van den
flam Zebulon, kan met geene zekerheid be-
paald worden, hoewel het laatlle niet onwaar-
fchiinlijk is.
Hendrik. Had die man zooveel vermo-
gen, Vader?
Vader. Ja, Hendrik! en tevens eene
zeer talrijke familie; denk eers aan dertig zo-
nen , dertig dochteren en even zooveel fchoon»
zonen en dochteren.
Koosje, VVel verbazend! dat is viermaal
dertig, en dus honderd en twintig kinderen!
Jan.