Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
OER. I S & A e t I T £ N. 131
Doch laat ons verder gaan; want de tijd roept
ons om te eindigen. De trotfche ftam van Efra- ,
tm achtte zich beleedigd, dat Jephta hun
krijgsvolk riet mede opgeroepen had, om tegen
de AmmoniUn te ftrijden; zij veizameUen daar-
om een talrijk leger, en trokken daarmede over
de Jordaan, met oogmerk om Jephta vijan-
delijk aïntevallen.
Hendrik. Was dit nu de dank voor zijne
moeite?
Jan. Dit was weer net zulk een geval als
met Gideom. Die inwoners van Efraim
moeten toch een onrustig volk zijn geweest ,
Vader!
Vader. Wel opgemerkt. Jan! doch zij
kwamen er thans zoo gemakkeii]k en zacht niec
af, als de vorige keer; Jêpiita zocht hen
door bedaarde redenen tot ftilte te brengen ,
maar toen zij hier naar niec luisteren wilden, viel
hij op de te zamen gefcholene hoop aan en ver-
lloeg ze ; want deze ondankbare en baldadige
lieden hadden Jephta gedreigd, om zijn huis
boven zijn hoofd te zullen verbranden.
fAN. Dus kregen zij loon naar werken!
Vader. Maar hierbij bleef het niet; want-
het volk van Jephta bezetteden al de veren
of overtogten bij de Jordaan^ om de overgeble*
venen het vlugten te beletten, en dit kostte aan
duizenden der Efraimitcn het lieve leven.
Koosje. Hoe zoo. Vader?
Vader. Het is vrij algemeen, dat, onder
hetzelfde volk, dat dezelfde taal fpreekt, ech-
ter elk bijzonder gewest, ook eenen bijzonderen
tongval of uiifpraak heeft, waardoor de inwo-.
i>ers der büzondere gewesten zeer gemakkelijk
H 5 kun-