Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
D.K GESQHIEOSNIS
c)en van zulk eene maagdelijke afzondering, in
dien zin, als men dit aan Jevhta's dochter
loufchrijfc, voorkomen.
Hendrik, Hoe denkt rover dit geval?
Vader. Het is mij aUiid bedenkelijk voor-
gekomen, als Jephta züne dochter heeft doen
iterveii, dat noch de vader, noch de dochter,
noch de gefchiedfchrijver een enkel woord van
liaren dood fiMekcn ; ook heb ik nog nergens
• ene overtuigende uitlegging gevonden van het
bijvoegfel, dat zij mmmcr is getrouwd gc^veest.
Mij dunkt die bijvoe^^fei is overtollig , wanneer
Jei'Uta ziine dochter gedood heeft; want dan
iprak her als van zelf, da: zij nimmer trouwen
konde. Ik wil ondcitusfclien hier niets bellis-
feu, en verklaar liever, dat ik het niet zeker
weet. Leert intusfchen , mijne kinderen ! uit
ui: treurig voorbeeld, om voorzigtig te zjjn in
uw fpreken, en u voor die onbeaachtzame ge-
loften zorgvuldig te wachten, opdat gij niet iets
belooft, waardoor gij in ongelegenheid kunt ko-
m^n, en dat u naderhand berouwt.
Jan. Maar, Vader! is het dan zoo moei-
jeliik om in dit geval iets zekers te (tellen?
Vader. Voor mij ten minfte. Jan! en ia
eene zaak, daar de gekerdfte mannen het niet
eens over zijn, moet men nret voorbarig vast-
Hellen, maar liever zyn oordeel opfchorten. C^)
Doch
(•) Voor het gevoelen, da; Jututa zijne dochter ge,
floctd heeft, pleiten Jozsfus , de meeste Kerkva-
l»r, KS, C alm et, stakuousfc, MiCHACLlS, M Ü S.
2ik.im, NiEMËijEil, Hkss, Hamelsveld, M ü n r 1 n«
cu£, Stkonck, van dkk Palp.i enz. Tegen dit gevie-
len verkliiron zicli Grotius, Dk Dii: u , Patr ik, Uet
EncelSCIT Godgeleerd CeKootfcha^ y Li kn TH AL , Kn N-
k bn b van üm u ke, van u £ k b s e. g ciiz. Wi'j zÜ
hiwr dia itciüi icis bepalen?