Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
OER ISRACLITEN. J
te hebben onthouden; want hij zit zoo (hl
te kijken, als of hij er geen erg in heeft.
Hendrik.. Vader vergist zich; want ik
heb miin uiterfte best gedaan, om zoo veel te
onthouden, als ik maar kon. Ik weet nog ver-
fciieidene legerplaatfen der Israeliten op te noe-
men , als ook het maken van den Tabernakel
door Bezaleêl en Aholiab; den dood van
Aaron en van Mozes; den wonderlijken togt
door de Jordaan; het innemen van de ftad Je-
richo en de verdeeling van het land Kanaan
door Jozua.
Vader. Braaf, Hendrik! gy hebt mij al-
len best voldaan, als ik nu eens weer een mooi
boekje krijg, dan zal ik het u ter lezing geven.
K o o s j E. Het fpiit ons, Vader! dat de-
ze gefchiedenis al uit is; gaarne, o zoo gaar-
ne ! zouden Wij willen weten, wat er verder
met de Israeliten in het land Kanaan gebeurd is.
Vader. Hebt geduld, kinderen! misfchien
geeft de ichr^jver van het boekje, dat gij nu
hebt uitgelezen, nog wel een ander werkje, in
hetwelk gö de verdere gebeurtenisfen lezen kunt.
Jan. Als ik het eens zeggen mag, Vader!
dan is hier goed op te wachten, maar kwalijk
op te vasten ; want de maker van dit boekje
zegt, dat hij er drie jaren met veel moeite
en opofFeiing aan gewerkt heeft.
Vader. Wel nu. Jan! de man zal ook
zeker wat meer te doen gehad hebben dan dit
boekje te fchrijven. Maar wat wilt gU met
dere aanmerking zeggen?
Jan. Dat wij gaarne hooren zouden, wan-
neer Vader de moeite wilde doen, ons het
vervolg dezer gefchiedenis te verhalen.
A a Va-