Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
der israël/ten. ^ ujr
oogen , handen en hart henjelwaar^s , en doet
in aller tegenwoordigheid met eene hoor-en ver-
Uaanbare (^em de volgende belofte. ,, Jehova!
^ indien Gij de kinderen uirnmons mij geheel
zult overleveren^ zoo zal het eerfte^ dat uit
„ mijn huis zal uitj^aan mij tc gcmucte ^ als ik
„ behouden cn zcgtpraknd terug keer; dat zal
y^ voor Jehova zijn, en ik zal hU of eren
„ ten brandoffer!'^
Na het eindigen van deze raeikwaardige woor-^
den, gaf Jephta zijne krijgsbenden eenen wenk
en viel op het vijandelijk leger aan, met dat ge-
lukkig gevolg, dat de vijanden aan alle kanten
geflagen, uit de verfchanlingen verdreven en ver-
IhooiJ werden. Boven dien ontnam hij den Am-
moniten nog twintig Heden en vernederde hen
zoodanig, dat z'^ zich gehsel aan hem moesten
onderwerpen.
Koosje, Dat zal eene blijdfchap in het
land geweest zijn, Vader!
Jan. En welk een roem en vreugde voor
Jephta!
Vader. Dat is zoo, kinderen! maar aard-
fche vreugde is dikwijls zoo kortftondig en wis^^
felvallig, en dit ondervond ook Jephta.
Koosje. Hoe zoo dan. Vader! kwamen
de overgeblevene vijanden nog wederom?
Hendrik. Nu denkt onze Koos niet aan
Jep hta*s gelofte.
Jan. En misfchien heeft Jephta zelf er
te midden van al die vreugde ook niet aan ge-
dacht.
Vader, De overgeblevene Ammoniten kwa-
men den overwinnaar niet weder opzoeken ,
Koosje! en daarom keerde Jiputa zegevie-
H 3 ren.-