Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
llö I)E OESCHÏEDENIS
ZOO OTitflrak hij in verontwaardiging tegen den
onregtvaardigen aanvaller ; de krijgsmans moed
ontwaakte in hem, en hij verzamelde zijne leger-
magt, om den beivvistten erfgrond, met de wape-
nen , tenen den geweldenaar re verdedigen.
H e r» d u ik. Bravo , J e p h t a ! het wordt
nu ook hoog tijd, om te doen zien, dat gij
niet bang zijr.
Var er. Hij trok met ziine manfchap door
•het zuidelijk gedeelte van Gilcad, ging vervol-
gens over de beek Jabbok en legerde zich in
'de nabijheid der yJmmonitcn.
Jan. Ik heb wel eens gehoord. Vadert
als de legers zoo digt bij elkander liggen, dat
het dan niet lang duurt, of er komt een veld-
flag.
Vader. Dit gaat altijd niet door, Jant
Toen Saul met de Fililtiinen oorloogde, lagen
de beide legers verfcheidene dagen in elkanders
nabiiheid, en de eene, zoo min als de andere,
durfde uit ziinen fchuilhoek te voorfchijn komen,
zoodat de flrijd door een tweegevecht moest
beflist worden, f*)
Koosje. Ging het dan nu hier ook zoo ,
Vader?
Vader. Neen, Koosje! DedapperejEPH-
ta maakte zich fpoedig tor den aanval gereed;
doch ónder het monfteren van het volk, kwam
hem in gedachte, dat al zijne dapperheiden zijn
krijgsbeleid , zonder de goddelijke hulp , niets
was, en daarom zocht hij zich door eene gansch
buitengewone gelofte van den goddelijken bQ-
ftand te verzekeren. — Staande voor het aange-
zigt van zijne gewapende benden, heft hi^ hoofd,
00-
-<•) 1. Sam, XVII; t»—y4.