Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE* ISltAëLlTEN. 115
Vader. Hij wendde valfchelijk voor, dat
deze geheele landftreek van oud5 af de zijne
was geweest, maar dat de Israëliten, bij hunne
komst in Kanaan, zijnen voorzaten dit land met
geweld ontnomen hadden.
Jan. Dit was waarlijk zoo vreemd niet, Va-
der l want zij hebben toch de meeste landen
in en om Kanadn met geweld veroverd.
Va oer Toen de Israëliten deze landftreek
in bezit namen, behoorde dezelve niet aan de
Ammoniten, maar aan S i n 0 n , Koning der Arno-
riten, die de Israëliërs op hunne reis naar Ka-
nadn het eerst op eene vijandelijke wijze waren
aangevallen, en daarom , volgens het oorlogsregt
van dien tijd, hun land regtmatig verbeurd had-
den. Dit alles liet J b p h t a , bij eene tweede
belending aan den Koning der Ammoniten ook
weten, en voegde er nog bij, dat in geval dê
'Ammoniten deze landftreek in oude tyden ai be-
woond hadden, bun regt van aanfpraak nu reeds
verjaard was; dewijl de Israëliten er al driehon-
derd jaren in gewoond hadden, zonder dat hnn
door eenig volk het eigendom dezer landen be-
twist was.
Jan. Dat had Jephta al aardig uitgedacht,
maar was de Koning der Ammoniten met deze
gezegden van hem tevreden. Vader?
Vader. In het geheel niet, Janl de rt»
denen van Jephta hadden geenen invloed óp
den Koning; want hij boorde niet naar hetgeen
deze hem had doen voorftellen , maar maakte
zich tot eenen aanval gereed.
Koosjb. Wat deed Jephta nu. Vader?
V a x) e r. Toen hij bemerkte dat Ammons
Koning naar geene billijke reden wilde luisteren ,
Ha jcOo