Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
J|t4 DE GESCHiEDBNIS
dachtzaam en te vredelievend, om zonder nood-
zake menfchenbloed te vergieten. Ook beftaat
de ware dapperlieid niet in wild en woest vech-
ten, en maar dood te flaan, wat er voor komt;
maar in een bedaard overleg, gepaard met (land-
vasiigen moed, om den vijand, wanneer het ge-
vorderd wordt, onder de oogen te durven zien.
Jephta begon daarom zijne roemvolle loop«
baan te openen met den Koning der Ammoniien
naar de reden van zijnen vijandelijken aanval te
vragen, om, ware het mogelijk , de zaak op
eene minzame wijze te fchikken.
Hendrik. Neem mij niet kwalijk. Va-
derl maar dat had ik niet gedaan, als ik Jepu-
ta ware geweest.
Vader. Dan hadt gij het zeker gedaan,
Hendrik! maar nu toont gij met dit zeggen ,
dat gij in bedachtzaamheid en waren heldenmoed
geen Jephta zijt.
Koosje. En wat voor antwoord ontving
Jephta van den Koning der Ammoniten, Fa-
der?
Vader. Deze onbillpe vorst antwoordde
aan Jephta, dat hij geensn vrede met hem
maken wilde, ten zij de hracliten hem al da
landen beoosten de Jfordaan, van de beek Ar»
tion af tot aan de beek Jabbok toe, afïlonden.
Jan. Dat was nog al geene kleinigheid, Fa-
der!
Vader. Gansch niet, Janl krijg deland-
kaart eens; ziet daar, kinderen! gij ziet hier
duidelijk, dat hij de geheele erfdeelen der ftam-
men van Ruben en Gad eischte.
Hendmk., Maar welke reden had hg voor
dien eisch?
Va«