Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DfcR ISRÄCLITEN. tl3
ftond Jephta ook bij zijne landgenooten be-
kend , geen wonder derhalve, dat de opperhoof-
den van Gilead, bi,] het verkiezen van eenen
aanvoerder tot den krijg, het oog op hem lie-
ten vallen en bij hem aanzoek deden, om hun
voorganger te ziin.
Koosje. Dit zal Jephta best aangedaan
hebben, ook Vader?
Hendrik. Hoe kunt gij dit nog vragen »
Koos? ik wed dat hij aanltonds met hen ging.
Vadrr. Gij vergist u zeer, kinderen! J e p m-
TA gaf zijne bevreemding te kennen, dat zij,
die hem te voren zoo onbillijk behandeld en ver-
floten hadden, nil bij hem om hulp durfden
vragen. Hierop beloofden zij hem eene ruime
fchadevergoeding van alUs, en betuigden in al-
le opregtheid, hem voor hun opperhoofd te zul-
len erkennen, wanneer hij met hen ging. Na
veel over en wederfprekens, liet Jephta zich
overhalen, om mede te gaan en als Bevelheb-
ber op te treden.
Jan. Nu verwacht ik een heldenftuk van
Jephta!
Var er. Vooraf moet ik nog aanmerken,
dat de Ammoniten reeds met hunne benden in
aantogt waren en een gedeelte van het overjor-
daanfche land hadden ingenomen, en dat de Is-
raêliten zich te Mlzpay eene bergllad in Gile-
ady bijeen verzamelden, en hier was het daat'
Jephta bij hen kw/am.
Jan. Ik kan mij zoo verbeelden met welk
een gejuich zij hem zullen hebben ingehaald, en
hoe fpoedig men nu op de vijanden los ging.
V a d È r. Wat het laatfte betreft, daar in
vergist gij u zeer. Jan! Jephta was te be-
H dacht.