Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
SER ISKAëXITËM. III
fenis van zijnen vader, nog zoo veel, dat hij in
een vreemd land ftilletjes leven koa. Vader?
Vader. In het geheel niet, Koosje! hij
moest zijn lijf en leven wagen om aan den kust te
komen, üij hem vervoegden zich een aanzienlijk
getal lieden, die even min als J e p h t a eenige
middelen van beftaan hadden, zij befluten met
elkander, om, even als zoo vele Arabifche volks-
Hammen doen, van den roof te leven, en ver-
kozen hem tot opperhoofd hunner benden.
Jan.' Dat Hrekt waarlqk weinig tot eer van
Jephta; dat hij het hoofd eener rooversben-
de was.
Vader. Lieve, Jan! als wij Jephta
geen ongelijk willen doen, dan moeten wij hem
beoordeelen naar zijnen tijd , en onza zede-
kunde niet op hem toepasfen.
Jan. Dat begrijp ik niet, hoe meent Va-
der è^vi'i
Vader. Ik zal mij nader verklaren, Jan!
Men moet het gezelfchap, dat Jephta bq zich
had, en van welk hij het hoofd en de aanvoer-
der was, niet vergelijken bij eene bende ftruik-
roovers en mooidenaren van onzen tijd, maar
bij eene rondzwervende Arabifchen horde , die
op hun zwaard leven, hoedanigen er heden ten
dage in de woeftijnen van dat land nog vele
gevonden worden. Zij leefden, ja wel van den
roof, maar het waren zelfs rooverbenden op
welke zij aanvielen, en daar onder behoorden
ook de Ammoniten, de erfvijanden van J e p rt-
ta's vaderland, die hij daafrom, alle fchade en
afbreuk mogt toebrengen, zonder zich fchul-
dig te maken aan firafbare misdaden.
. Koosje. Eene zonderlinge leef iVijze, er.'
Va-