Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
tuo DB CESCHIEDBNI9
gefchiedenisfen van gisteren avond gefproken. Zal
Vader ons mi verder verhalen?
Jan. AVat is onze Koosje wakker, niet
waar, Hendrik?
Hendrik. Ja, jan/ maar gisteren avond
Hiep zij, en heeft van het laatfte der gefchiede*
nis niets gehoord.
Vader. Verdedig unu. Koos/ zoo gij kunt.
Koo-sje. Dat kan ik best doen, Vaderl
Onze Hendrik heeft gevraagd of de Israêliten
eenen man vonden, die met hen te velde wilde
•trekken, en daarop heeft Vader Jei'hta
genoemd, en hij is de negende Regter van wien
wij nu hooren zullen.
Vader. Ik zou haast denken dat Koosje
eèn hazeflaap gehad heeft. Gij hebt goed toe-
geluisterd, kind! wit zullen dezen avond over
Jephta fpreken. Ziine gefchiedenis is zeer
merkwaardig, en daar en boven aandoenlijk. Hij
was de zoon van eenen Gilead, maar uit cene
heidenfche vrouw geboren; zijn vader had behal-
ve Jephta's moeder nog eene Israêlitifefie
vrouw, en bij deze had hij verfcheidene zonen.
Toen nu zijn vader Gilead geltorven was,
ftieten de broeders Jephta het huis uit, met
aanzegging, dat hij niets van de vaderlijke goede-
ren hebben zou, om dat hij de zoon eenervreem-
de vrouw was. Jephta moest zich deze ver-
Itooting laten welgevallen, daar hij tegen zijne
broeders geen regt konde krijgen. Hij nam daar-
om de wijk naar het landfchap Tob of Tubin,
gelegen in het ïVoest^Arabiê, ten oosten van
zijn vaderland Gilead, niet verre van de land-
ftreek der Ammoniten.
Koosje. Had Ja phta dan, behalve de cr-
fe-