Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
3 DE GESCHIEDENIS
waarom zij ook begeerig waren, om nog meer
van dezdv5 ta wcicn. üp zekeren tijd, dat zij
met hmïitn F ad er door den tuin wandelden ^
namen zij de gelegenheid waar, hunne begeerte
aan leader te kennen te geven, en de oudlla
zoon Jan begon het gefprek, op de navolgende
wijze.
Jan. Wij hebben het boekje, dal Vader
ons voor eenigen tijd heeft gegeven, met ge-
noegen uitgelezen.
Vader. Dat is mij lief en aangenaam.
Jan! Maar de groote vraag is, of gij het ge-
lezene- goed onthouden hebt ? want daar komt het
voorpamelijk op aan, of men al veel leest en
weinig onthoudt, dan wordt men niets wijzer
en beter.
Hendrik, oja. Fa der.' wij hebben niet
alleen de gefchiedenis der Israëliten gelezen,
maar er ook veel uit onthouden.
Vader. Daar wensch ik wel eenige bewijzen
van te hooren.
Koosjb. Die zal ik aan Vader geven; ik
weet nog heel wel, (hx. Mo zes 'm Egypte ge-
boren is, dat zijn vader ^mram cn zijne
moeder Joch eb cd genoemd werd, ook had hij
eenen broeder, die Adron heette en de naam
van zijne zuster was Mirjam.
Jan. Ik heb het voorgevallene in Egypte met
de Israëliten en niet Mo zes ook goed onthou-
den. De tien plagen in Egypteland kan ik wel
van buiten opzeggen, ook weet ik nog wel iets.
van den doortogt der Israëliten door de Roudezee^
én van de wetgeving op den berg Sinai.
Vader. Zeer wel, kinderen! doch onze
Hendrik fciiijnt niets j of althans zeer weinig
" ' ■ ' te