Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISßACLlTBN. IC9
Jan. En hielp God hen no uit dien nood.
Fader?
Vader. Ja, nu kon Gods vaderlijke me-
dedoogen Israels ellende niet langer aanlchou-
wen. Hij deed den gezonkenen moed in hun
hart herleven , en toen de rooverbenden der
Ammoniten zich tot eene vernieuwde plundering
gereed maakten , befloten de Israêliten hunne
krachten te beproeven, een opperhoofd te kie-
zen , en in vertrouwen op Jehova's hulp
de viianden van hun vaderland kloekmoedig on-,
der de oogen te zien.
Hendrik. En vonden zij fpoedig eenen
man, die als Generaal met hen te velde wilde
trekken, Fader?
Vader. Ja, Hendrik! zulk eenen man
vonden zij in den dapperen Jephta. Doch
wij moeten het voor dezen avond hierbij laten;
want onze zamenfpraak heeft lang genoeg ge-
duurd, en onze Koosje flaapt al.
Koosje. Ik heb wel gezwegen, doch alles
gehoord, wat Fader verhaald heeft.
Vader. Best, mijn kind! morgen avond
hope ik er de proef van te nemen; maakt u,
nu alle maar gereed om te eten en vervolgens
naar bed te gaan.
DERTIENDE AVOND.
• Regt.XI: 1—40. Hoofdjl. XII: i—8.'
Koosje. Goeden avond. Fader! wij zija
hier al een half uur geweest, en hebben over de