Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
I06 DB CESCHIBOBNI«
geweest, waarom hij ook onze achting, zoo wel
als die van zijne tijdgenooten, verdiendt. ,
Jan. Moeten wij dan nu fpreken van den
ac hillen Regtcr, J a i r , Vader?
Vader, Ja, Jan! doch van dezen man
wtten wij even weinig als van zynen voorganger.
Hij was de eerlte Regter, diê uit de Gikaditen ^
dat is, uit de derdehalve Hammen, welke de overi-
jordaanfche landen bewoonden , gekozen werd.
Thans werden deze Hammen, beoosten de Jor-
daan, het meest van de vijandelijke volken ge-
drukt, en daaroQi is het waarfchijnlijk dat Jai«.
onder hen opftond, om zijne landgenooten te
helpen, en vervolgens ook door eenige der an-
dere Hammen erkend werd; want hij voerde het;
bewind ruim twee en twintig jaren.
Koosje. Is ons niets meer van hem bekend
Vader?
Vader. Waarfchijnlijk is hy dezelfde J a i r,
van Wien elders verhaald wordt, dat hij de ftroo-
pende Gefuriten en Arameirs de dorpen weder
ontnam, die zij den ontweldigd had-
den. C*) Waarna hij dezelve met wallen en
muren verflerkte en daardoor tot den rang van
fteden verhief, voorts had hij dei tig zonen ,
die hij tot beftuurders dezer nieuw geftichte fte-
den aanftelde, en die, ten bewijze van hun
aanzien, op de fchoonfte ezelinnen reden.
Uit dit alles mogen wij befluiten , dat J a i r
een man van groot vermogen geweest is.
Hendrik. Hoe ging het vervolgens met
de hraêl'utn. Vader?
Vader. Na den dood van Jair verviel
het dwaze volk op nieuw tot afgoderij, en
maak-
(•) !. kron, ii : ,