Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRAëLITEN. I05
Hendrik. Kwam er nu ruste in het land.
Vader?
Vadeu. Ja, Hendrik! zoodra de aan-
hang van A BIM E L E G H zijn dood vernomen
had, ftaakten zij de verdere belegering van den
toren, en gingen een ieder naar zijne woning.
Maar hoewel de binnenlandfche onlusten nu op-
hielden, zoo had echter het driejarig geweld
van A B I ivi E L E c H den Israêlitifc/ten kerk - en
burgerttaat zoodanig in verwarring gebragt, dat
er een min van meer dan gewonen mued en
doorzigt gevorderd werd, om de orde, rust
en eensgezindheid in zooverre te herlbllen ,
dat zij geene prooi van buitenlandfche vijanden
werden.
Jan. En Itond er nu ook zoo iemand op.
Vader?
Hendrik. Wel ja. Jan! Deze man was
immers de zevende Kegter, ï h q l a geheeten,
niet waar. Vader?
Vader. Ja, Hendrik! doch wg vinden
van dezen man geene merkwaardige daden aan-
geteekend; alles wat wij van hem weten is, .
dat hfl afkomftig was uit den ilum I sfaf c har,
en woonde te Samir, eene ttad op het geberg-
te Efraims, waar hij na eene drie en twintig '
jarige regering ook geftorven en begraven is.
Koosje. He, Vader! is dit alles, wat gij
ons van dezen man zeggen kunt?
Vader. Ja, Koosje! door oorlogen en
veKiflagen heeft Thola zich niet vermaard ge-
maakt; maar daarom kan hij zeer wel een ver-
dienstelijk regent 'geweest zijn: hij bewaarde de
rust van binnen, en fch^jnt een voori'cander en
bevorderaar van den waren Godsdienst te zijn
ü 5