Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
I04 DE e E S e H I E D E N I 8
Jan. Dit was boosaardig en wreed, Va-
der!
Va de 11. En hiermede was het treurtooneel
nog niet geëindigd. Jan! want van het ver-
woeste Sichcm toog nij met zijne rooverbenden
naar de naburige ilad Thcbez oaidat hare inwo-
ners zich insgelps tegen hem verzet hadden.
JvoosjE. O wee! die arine inwoners!
Vadek. Hier vond de dwingeland op eene
voor hem fchandelijke wijze zijnen dood ; want
de ingezetenen waren na het innemen der ihd,
met vrouwen en kinderen naar eenen fterken toren
fçevlugt, en verdedigden zieh van boven tegen
de aanvallers. Nu bclloot Abimelech om
hier, even als by het kasteel te Sidtem, te han-
delen , en alles te verbranden , ja hij bragt
zelfs het eerite (luk hout aan, maar juist hier-
door waagde hij zich te digt onder den toren ;
want op dien eigenen ftond, wierp eene vrouw
den bovenflen Itecn van eenen handmolen met
zeer veel geweld naar beneden, en deze fteen
was voor Abimelech bewaard; zijne her-
fchenpan werd verpletterd, en hq zonk ter
àarde. Zich aanltonds doodeiijk gekwetst voe-
lende, gebood hij zijnen wapendrager om hem
dood te fteken, daar hq den naam niet wilde
hebben, dat hem eene vrouw gedood had.
Merkt hierin f>p , kinderen ! de hand van
Gods vergeldende voorzienigheid; hij had zij-
ne broederen op eenen fteen gedood, nu werd
hij wederkeerig door eene weerlooze vrouw ,
met eenen fteen doodeiijk gewond. Ook werd
de vloekfpraak van J o ï h a m over Abîme-
E c h eu de Sicbemitcn bijna letterlijk ver-
duld.
H E N-