Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
QSa JS&AëLlTEN. {03
Kootje er zoo veel van zeggen als ik weet.
JoTUAM vlugtte naar de üad Beer, doch liet
is onzeker, welke Had hier bedoeld is, omdat
er meer plaatfen van dezen naam voorkomen.
Waarfchijnlijk moeten wij hier denken aan i}ecr>'
Scha, eene Had in den Ham Juda, welke niet
onder het gebied van A b i m e l e c h behoorde.
Hendrik. Na eene driejarige regering
werd A B1M K L e c u gedood , niet waar,
Vader?
Vader. Dat hebt gij wel onthouden, Hen-
drik! er ontHond een geest van misnoegen
onder het volk ; men begon te morren tegen
den dwingeland , zoodat A jj i m e l e .c h , zich
des nachts niet meer binnen de Had veilig
achtte, maar met zijne krijgsbenden in de om-
ftreken van Sichern rondzworf. Ja, het onge-
noegen rees zoo hoog, dat men in de gezel-
fchappen Abimelegh openlijk vervloekte en
verwenschte ; het gevolg hiervan was een
openbare oorlog tusfchen den Koning en zijne
onderdanen.
Koosje. Dat was toch regt treurig. Va'
der!
Vader. Wel treurig, Koosje!. want na
onderfcheidene aanvallen van A b i m e l e c u te-
gen de inwoners van Sichern , werd de ftad
met ftorm ingenomen, alles, jong en oud, aan-
zienlijk en gering, ter neer gehouwen, en het
fchoone Sichern aan de vlammen opgeofferd. Ja
zoo verre ging zelfs de wraak van den ver-
gramden overweldiger, dat bij de nog overge-
blevene burgers, die in den afgodstempel eene
fchuilplaats hadden gezocht, met het geheele
gebouw liet verbrsudsn.
G 4 Jan.