Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
loa de geschiedenis
hij keerde in vreugde wederom en liet zich evea
buiten Sichcm^ onder eenen hoogen terpentijn-
boom, voor Koning uitroepen.
Koosje. Waarlijk een lieve Koning!
Vader. Hij was een afgodendienaar, en
vereerde, benevens ziine ondeugende landgenooten f
den afgod Badhberith; ook was hij een
groot dwingeland, 200 dat de burgers van Si-^
chcm fpoedig redenen hadden om zich over hunne
keuze te beklagen.
Hendrik. Maar, Vader! waar bleef zijn
broeder Jotham?
Vader. Op zekeren lijd dat Aihmelech
afwezig was klom hij op den top van den berg
Qcrizim^ digt bij dü (lad Sichem, en riep eene
menigte volks bij elkander: „ Gij burgers yan
„ Sichem^^* riep hij, „ hoort na mij, zoo
„ 'waarlijk moge Gop ook naar u hooren
daarop Iprak hij eene vernuftige fabel uit, in\
welke hij de inwoners van Siehem hun flecht ge-
drag verweet, en hun voorfpelde de rampen, die
hun overkomen zouden. ( De Sichemiten wa-
ren hier over geweldig boos, doch Jotham
wist zich fpoedig met de vlugt te redden, zoo-
dat hem geen leed overkwam,
Koosje. Waar vlugtte deze man dan henen.
Vader!
Jan. Wat is zusje toch nieuwsgierig: het is
immers het zelfde waar hij bleef, als hQ maar
vrii kwam.
Vader. Nu, bedaar maar. Jan! ik zal
Koos-
(•) Wij ve-rzockcn onzfn ïczcrcn, dcz? uitmnnfcnde
fabel in den Bijbel Eclvcn tc lezcni daar dcztWe cc i.irg is
om l)icr jicplaaist, cn te fchoon is om verkort tc wordcfi.
Me® vindi dezelve Rcg', IX.: S-^-iC,