Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER 15 R A ë L 1 T E N. ICl
dat wij dezen avond veel le befpreken hebben.
Maar wie zal mij zeggen met welke gefchiedenis
wij nu beginnen moeten V
Hendrik. Met den ondeugenden Auime-
lech , den zoon van G i o c o n , die al zijne
broeders doodde en zich vooi Koning opwierp.
Jan. Een zijner broeders, Jotham gehee-
ten , redde zich echter door de vlugt.
Vader. Heel wel aangemerkt, kinderen i
wij fpreken dan nu over A b i bi e i, e c h , die in
de optelling der liegten als de zesde voorkomt.
Hij was een bastaard zoon van Gideon, een
boos en ondernemend mensch, die doen durfde,
daar andere mannen niet aan denken konden.
Hij fmeedde een plan om Koning te worden,
eerst over de (tad Sichern en het omgelegenc
land, en naderhand ook over andere ftammen.
Koosjb. Hoe deed die booze man dit.
Vader?
Vader. Door middel vin zijner moeders fa-
milie haalde hij de inwoners van Sichern, met
laffe vleitaal, leugen en bedrog over, zoo dat
zij hem eerst geld gaven en daarna voor hunnen
Koning verklaarden.
Hendrik. Voor dat geM wierf hy zeker
krijgsvolk aan, om wanneer het noodig was te
kunnen oorlogen, niet waar. Vader?
Vader. Hij huurde voor dat geld eene me-
nigte moordenaars, met welke hij in ftilte naar
de ftad Of ra toog, in het huis zijns vaders viel
en negen en zestig zyner broederen op eenen fteen
jammerlijk vermoorde.
Koosje, Welk eene ijsfelijkheid, Vader!
Vadbr. Dit bedrijf was voor den wreeden
ABiMeLECii H:chts eene kleinigheid; want
G3 bü