Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
!
100 DE GESCHIEDBNIS
doch het was om der gevolgen wil beter geweest,
dat Gideon het niet gedaan had; want na
zijnen dood gaf dit gedenkteeken den hraêliten
vernieuwde aanleiding tot fcbromelijke afgoderij,
waartoe dat zinnelijke volk, uit 'deszelfs aard
zoo genegen was.
Koosje. Waar woonde Gideon, va-
dei-?
Vader.. In zijne seboorteplaats Ofra , en
fomtijds ging hij naar Sichern, om de volksbelang
gen waar te nemen.
Koosje. Had hij veel kinderen, Vader?
Vader. Gideon had veel vrouwen en
bij dezelve zeventig zonen, en echter bleef zijn
Hamhuis niet bevestigd , want zij werden alle
'op één na door zijnen ondeugenden bastaard-
Zoon , den wreeden Abimelech, vermoord.
Doch dit treurtooneei zal ik dezen avond niet
voor u openen ; laat mij alleen nog zeggen ,
dat Gideon ftierf in eenen gezegenden ouder-
dom , en zyn lijk in de vaderlijke grafplaats werd
bijgezet.
Leert intusfchen uit deze gefchiedenis , dat
O od magtig is, een land en volk te redden,
wanneer er naar het uitwendige zelfs geen
ftraal van hope is!
TWAALFDE AOVND.
Regt. IX: 1-57. en Hoofdfl. X: i-l8.
Vader. Goeden avond, kinderen! Het'is
mij aangenaam u allen zoo bij een te zien; ik
ben wat vroeger dan gewoonlijk gekomen, om
dat