Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
I> E R. I S R A € fc t T E N. 99
if, „ Noch ik" zeide hij, ^ noch mijnt nako^
f, mtlingtn zullen over u heerfchen; Jehova
,, alleen zal over u regeren" en als een ande-
re Wasschington keerde hij tot zijnen
vorigen (land terug.
Jan. Bemoeide hij zich dan in het geheel
niet meer met de zaken des volks. Vader?
Vader. Ja, Janl Hij droeg, zoo veel in
zijn vermogen was, voor de belangen des volks
zorg en waakte vooral tegen de afgoderij; ook
hield hg de vijanden van Israel in bedwang,
zoodat bet land eene rust van veertig jaren
genoot.
• Koosje. Maar, Vader! kreeg GlDEOM
dan niets voor al zijne moeite?
Vader. Hij begeerde Hechts een gedeeltevan
den veroverden buit ; bedaande in gouden oor-
en neusringen, benevens de halsfieraden en de
edele gedeenten der twee Koningen, die hij zelf
gedood had, hetwelk alles eene aanmerkelijke
fomme uitmaakte.
Koosje. O dat is goed. Vader! nu is
Gideon op eens een rijk man!
Vader. G^ vergist u, Koosje! Gide-
on, die eene kroon had afgewezen, wilde zich
zeiven of zijne kinderen met dezen fchat niet
verrijken, want hij liet voor dezelve een ftand-
beeld oprigten, als een gedenkteeken der merk-
waardige verlosfing, door God aan het volk ge-
fchonkeri.
Hendrik. Dat was een duidelijk bewijs
van Gideons vaderlandsliefde , Vader!
want zulke ftandbeelden rigt men nog wel meer
op.
Vader. Dat is ook waar,. Hendrik I
Ga doch