Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 Dt OfiseHfEDESlS
poorten digt en wilden 2ich tegen hem verdedi-
gen, doch te vergeefs 5 want de ftad werd in-
genomen, de vestingwerken gefloopt en al wat
vijand heette gedood.
•H end kik. Mij dunkt dat had wel iets min-
der gekuml, FadsT?
V A D E u. In dit- gedrag van Gideon is
waarlijk niets te veroordeelen; want wat was
billijker, dan dat de vijanden van hun vaderland
en de verachters van God voorbeeldig geftraft
werden. Strengheid en wreedheid behoorden
anders geenszins tot het karakter van Gideon;
want hij zonde zeker de twee Koningen van de
Midianiten in het kven gelaten hebben, ware
het niet, dat zij zgne broeders op den berg
Thabor gedood hadden.
Koosje. Moesten die twee Koningen dan
ook fterven. Vader?
Jan. -Ja, dat dacht ik wel. Koot!
Vader. Gideon mögt hen niet laten le-
ven; de wetten der eer, zoo wel als die der
wedervergelding, eischten de bloedwraak; daar-
om zeide hy tot Jether^ zijnen oudften zoon,
ßa of , fla ze dood ! doch de jongeling,
vreesachtig voor deze woeste mannen , durfde
het zwaard niet trekken, toen rees Gideon
op, trok het zwaard en lloeg ze ter neder, en
hiermede was de overwinning voltooid.
Hendrik. Wat deed nu G i q e o n ver-
der, Vader?
Vader. Na deze volkomene verlósfing van
de vianden, wilden vele der Israêliten hem tot
Koning maken, en'het rijksgebied erfelijk in zij-
ne nakomelirigfchap overbrengen. Doch de edel-
moedige Gideon floeg dit vereerend aanbod
af: