Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
n ft R 1 S R A ë I, I T E N.
95
tètèekende de eerite naam Greb eene Raafy. en
de tvveede Ze'éb eenen fTo!/; ook deze Itriiik-
roovers werden zoowel als hunne benden aaiv
het wraakzwaard opgeofferd , en derzelver hoof-
den bij Gideon gebragt.
Jan. Was nu het land van vijanden gezui-
verd, Fader?
Vader. Wel neen, Jati ! Gideon
trok daarom de Jordaan over, en na de on-
vergenoegde inwoners van Efraim , op eene
verftandige en bedaarde wijze , tevreden geiteld
te hebben , jaagde hij de vlugtende vijanden ,
met zijne drie honderd helden na, om de over-
winning geheel te voltooijen.
Koosje. Maar, Vader! waarover waren
die menfchen onvergenoegd?
Vader. Omdat Gideon, (die hier voor
zeker zijne Tedenen lal gehad hebben) hen
niet in het begin van den krijg opgeroepen
had om mede te llrijden; doch zoo als ik reeds
gezegd heb , hij bragt de misnoegden op eene
zachte wijze tot bedaren; wijl het nu geen tijd
was om te twisten. Leert hier , kinderen !
van Gideon om liever wat toetegeven en de
minfle te zqn, dan de vrede te breken.
Hendrik. Hoe maakte het Gideon ver-
der, Vader?
Vader. Over de Jordaan getrokken zijnde
kwam hij te Succoth, eene (lad gelegen in het
erfdeel van den Ham G a d : hier verzocht hij
aan de ïegCHten der Had, om eenige verver-
fching voor z^n vermoeide volk , om met ver-
nieuwde moed en krachten de vlugtende Ko-
ningen der MiMamien Zebach en Tsalmun-
>j<7 te kunnen najagen en overwinnen.
Koos-