Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER
ISRAKLITEK.
93
tent, mer dat gevolg, dat dezelve geheel om
viel en op den grond lag. „ Zoo," antwoordde
de ander, „ hebt gij dat gedroomd, dan betee-
kent dit niets anders, dan dat de geheele leger-
„ magt der Midianiten door het zwaard van G i-
„ d e on zal vernield worden." Zoodra nu G i-
DRON dit geCprek gehoord had, begreep hij,
dat dit het goddelijk teeken lot den optogt
was; onder begimdiging van den nacht, dringt
hij met zijnen dappere helden tot digt bij de
vijandelijke legerplaats , en verdeeld zijn volk
in drie hoopen, elk van honderd man, plaat-
fende de eene troep regts en de andere links
van zich af, terwijl hij zelf met de derde
tusfchen beiden bleef.
Jan. Maar die zonderlinge wapenen die zij
hadden , wat konden zg daarmede uitvoeren ,
Vader?
Vader, Dit wist Gideon alleen. Jan!
daarom beval hij aan de overige twee honderd
man, dat zij naar hem zien en hooren moesten,
en alles gezwind nadoen, wat hy met zijne
honderd man hun voordeed,
Koosje. En wat deden zij toen. Vader?
Vader. Op eenen oogenblik hoorde men
de drie honderd lleenen kruiken tegen elkan-
der aan fiukken flaan; de drie honderd bran-
dende flambouwen zag men te gelijk opgefl:o-
ken; cn de drie honderd ontbbote zwaarden
glinlleren te midden van vlam en rook; ter-
wijl het geklank van drie honderd gelijk bla-
zende trompetten den aantogt van een verfchrik-
kelijk leger fcheen aantekondigen , en bij dit
alles kwam nog een groot veldgefchreeuvv; want
drie honderd kelen riepen uit al hunne magt ;
„ Hier