Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
91 DC GESCIIIEDEMIS
ons gevraagd, of wij ooic wisten wat die fol-
cla-.it gedroomd liad.
Vadeu. Zoo, kind! lioiidt gy zoo veel
van droomen en van die uitteleggen, dan kan
ik niet yoorbij u vooraf te waarfchouwen, dat
gii u riet vermoeid met de droomen van onzen
ii''d, het zij van u zelve of van anderen; want
oiize droomen ziin gegrond in onze dagelijkfche
bezigheden en hebben ter wereld geene be»
ieek(n;s, waarom het dwaasheid is, zich daar-
mede optehouden.
Koosje. Niet, Fadcrl hadden dan de
droomen van Jozef geene beteekenis ? lin
beduidde de droom van dien fuldaat ook niets.
Vader, ja, kind! in die tijden was God
gewoon om fomtijds door droomen aan de men-
fchen iets bekend te maken; doch dit heeft
nu al bijna tweeduizend jaren opgehouden ;
zoo min als God nu tot ons fpreekt door ge-
zigten , engelen of fiemmen uit den Hemel ,
zoo min openbaart de Heer zich nu ook
door droomen,
Koosje. Waarom dan nu niet meer, Va-
der?
Vader,. Omdat dit niet meer noodig is ,
Koosje! wij hebben thans het befchrevene
woord van God in den liijbel, en kunnen
daarom alle buitengewone openbaringen of be-
kendmakingen zeer goed misfen, — Maar wat
nu den Midianiüfchen foldaat betreft; hij ver-
baalde aan zqnen kameraad, dat hij gedroomd
had, dat er namelijk een gersten-koek, (de
geringde onder allen meelkost) kwam aanrollen,
mklden door het leger der Midianiten, en met
geweld aandiet tegtn de koninklijke veld-
tent ,