Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRAëLITEN. I05
van het vijandchjk leger, om eens afteluisteren,
wat tr by de voorposten of wachten al gelpro-
ken werd, en tot zijne groote verwondering en
bemoediging hoorde hij daar , dat twee folda-
ten met elkander fpraken, en de eene den an-
deren eenen zonderlingen droom vertelde, waar-
uit Gideon opmerkte, dat het nu tijd was om
de vijanden aantevallen.
Koosje. Wat had die foldaat dan gedroomd.
Vader?
Vader. Lieve, Koos! het is meer dan
tyd om te eindigen , daarom zullen wij het
hierbij laten, dan zal ik bij eene volgende ge-
legenheid u den droom van dien MidianiH en
de gevolgen van denzelven verhalen,
elfde avond.
Regt. VU: iJ-^Sff. en Hoofdjh VllI: 1—32.
Jai«. Komt, Koosje cn Hendrik! daar
is Vader al, gaat fpoedig zitten; want
der hetfc ons veel te veriialen.
Vader. Wel hoe weet gij dat; Jan?
Jan. Mij dunkt dat zoo. Vader! wij! de
gefchiedenis van Gideon nog lang niet len
einde is , omdat wij nog van geen vechten
cn overwinnen gehoord hebben.
Koosje. Zal Vader ons eerst den droom
van dien foldaat verhalen ; ik ben magtig
nieuwsgierig naar denzelven.
Hendrik. Onze Koosje is toch wel eene
Sroote liefhebdcr van droomen en droomenver-
klaren; zQ heeft van daag al wel zesmaal aan
ons