Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
90 CE e S C H I e D E N I s
aan G o n tc danken hadden ; want het getal
(Ier genen, die liggende op hunne knieën, en
dus liiin gemak hadden gedronken, bedroeg
ficgcn iluizchd en zeven honderd , zoodat er
flechis drie honderd waren, die in eene Haan-
de houding uit de hand gedronken hadden, cn
deze laat Hen alleen waren het , met wie hij
de Midianiten moest aanvallen.
Hendrik. En waar moesten de overige
blijven ? konden die nu maar naar huis gaan ,
Vader?
Vader. Neen, Hendrik.' Gideon
zond de overige manfchappen niet voor onbe-
kwaam naar huis , maar naar de legerplaats ,
en gelastte hun aldaar tot nadere order te wach-
ten , terwijl hij met de drie honderd den eer-
ften aanval zoude doen.
Jan. En nu gaat hij op de vijanden los J
Vader. Zoo driftig niet, Jan! Het volk
moet nog eerst gewapend , en dan de vijanden
door eene krijgslist verfchalkt worden.
Koosje. VVel , Va der ! hadden zij dan
geene wapenen?
Vader. Geene wapenen zoo als Gideon»
tot zijn oogmerk dienllig keurde ; hij gaf daar-
om aan elk der drie honderd n)an, eene trom-
pet benevens een aarden drinkvat of kruik ,
in welke eene brandende fakkel of flambouw
verborgen was , l'"n op deze wijze toegemst
nikte hij met zijn volk voorwaarts , totdat h^j
bij het invallen van den nacht , de legerplaats
der vijanden genaderd was. Hier hield hij zich
met zijn volk ■ eenigen tyd ftil , en ging op
goddelijk bevel , alleen van zijnen wapendra-
ger vergezeld , ftiüetjes paat de uiterft-^ grenzen
van