Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
aanbiedt, ^vaarop onze krachten zich in overeenstemming en
volkomen 07itwikkelen kiinnen.
Maar wij kunnen ook liet Onderwijzersambt beminnen
wegens zijne hooge belangrijkheid, om Gods wil, en het als
eene godsdienst beschouwen, wier zegen niet enkel van deze
wereld is.
De liefde van de eerste soort is goed, en de Onderwijzer,
die door haar bezield is, zal uit zijne leerlingen heldere
koppen vormen, die later in de wereld hunnen weg zullen
weten te vinden; — maar zij blijft niet gloren tot de
sneeuw des ouderdoms, en haar vuur verdooft meestal spoedig
onder de stormen des levens.
De liefde van de tweede soort is geen stroovuur, maar
zij verwarmt en bezielt tot aan het graf; zij werkt in de
kinderen het koningrijk der hemelen; want zij wekt door
woord en voorbeeld het verlangen naar het gindsche
vaderland.
Er is nog eene beroepsliefde, die in beide vorigen haren
grond heeft: maar, gelijk eens de Heer slechts weinig jon-
geren uitkoos, zoo wordt ook nog tegenwoordig eene zoo-
danige bedeeling hoogst zeldzaam gevonden. Ook in den
Onderwijzersstand zijn velen geroepen, maar M'einigen uit-
verkoren.
Het heeft mij altijd verdroten, wanneer ik liier of daar
van sommigen moest hooren: » Neen , het is toch eene ver-
drietige zaak schoolonderwijzer te zijn; de Onderwijzer heeft
eene al te vervelende bezigheid! Hoe eentoonig en ver-
moeijend moet het zijn, dag uit dag in altijd maar met
kinderen om te gaan, en hen in de eerste beginselen te
onderrigten. Wat is daartoe een geduld noodig 1"