Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
kinderen verhaalt, en zich daarbij toelegt op eene eenvou-
dige, zoo schriftuurlijk mogelijke, voordragt, zal niet be-
hoeven ondersteld te worden. Bijvoegsels en vergelijkingen
uit het dagelijksch leven tot meerdere aanschouwelijkheid!
zoo het heet, en veel opzettelijk, gezocht moralizeren is
schadelijk, en verzwakt den indruk, dien de eenvoudige
gebeurtenis reeds uit zich zelve voortbrengt. Vele der zoo-
genoemde toepassingen zijn meestal eene dunne, smaak- en
kleurlooze brij, die wel bovenop drijft, maar niet voedt: —
Onderwijzer! de leeringen, gelijkenissen en verhalen van
onzen grooten en eenigen Meester zijn ook hier uwe uit-
nemendste voorbeelden.
Naar ket-lner en anderen.

srlandsch Scbeolmuseuoil
fiiBmniiÉnrtii^
AHSTEBDAM.