Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
waai'hoid werd, en plotseling aan het geheugen ontsprong
en met haren diepen zin het anker der hoop werd in bitte-
ren nood.
Onderwijzer, geef bet kind zulke kiemen, maar kiemen,
die werkelijk vatbaar zijn om zich te ontwikkelen, dewijl zij
met Goddelijk leven bevrucht zijn. Wees daarbij niet angstig
bezorgd, of zij nu reeds kunnen opgaan, nu reeds volko-
men verstaan worden; veel zal er van teregt komen, dewijl
nog een Hoogere er over waakt!
Wie het gezegde verder ontwikkelt en in zich zeiven
overweegt, zal voortaan het leeren van bijbelspreuken en
gezangverzen uit het regte oogpunt beschouwen en weten
te waarderen. Hem zal ook de gewijde geschiedenis eene
rijke voorraadschuur toeschijnen, welke nog meer teerkost
oplevert dan voor de zeven onvruchtbare jaren.
Zoodanig gevolg is echter alleen dan te verwachten, als
de Onderwijzer geheel van zijn onderwerp bezield en door-
drongen is, en die Godsdienstige opleiding, als eene ware
Godsdienstoefening, met dien ernst en aandacht behandelt,
die, zonder gemaaktheid en pralerij, haar' indruk op het
gemoed niet kan missen. Maar zoodra zij een gewoon
dagwerk wordt; zoodra zij, bij hare werking op het gevoel,
door gerektheid of overlading, eerst overspanning, daarna
verslapping en onverschilligheid verwekt; zoodra eindelijk de
kinderen bij de gedurige opwekkingspreken, hoe vol zalving
ook, indommelen, — dan heeft zij hare eigenlijke waarde en
zegen voor het leven verloren, en doet zij meer schade dan
nut. Weinig, maar innig en hartelijk, is altijd krachtiger
dan rijkheid van woorden zonder in het gemoed te grijpen.
God de Heer gaf ook onder de zeven dagen der week
slechts één' Zondag. — Dat de Onderwijzer de gewijde
geschiedenis, gemakshalve, niet voorleest, maar zeK aan de