Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
uitkomsten gewonnen worden; — de onbekeerlijken en
hoovaardigen, ja, die zal men den neus laten optrekken;
want wie zal toch een school- of leerplan ontwerpen en
uitvoeren, dat hun en allen zou kunnen voldoen ?
Over onderwijs in de Godsdienst of Godsdienstleer en
Godsdienstige ontwikkeling en opleiding in de Volksschool
zou men zich tegenwoordig bijna niet meer willen uitlaten.
Aan den eenen kant is men even zoo snel gereed den spreker
voor een Jezuïet, een duisterling, femelaar en dweeper uit
te schelden, als men aan den anderen met de namen van
vrijgeest, indifferentist, ketter en dergelijke bij de hand is.
Tusschen beiden door te zeilen is moeijelijk en brengt
dikwijls nog meer in het gedrang. Gesprekken over die
onderwerpen hebben meestal geen beter einde, dan politieke
twistredenen: niemand wordt overtuigd, ieder in zijne mee-
ning bevestigd. — Ondertusschen wil ik toch mijne mee-
ning en overtuiging niet verbergen, en te minder zwijgen,
dewijl ook het zwijgen voor misduiding vatbaar is.
Er zijn er, die, naar de eischen, welke zij aan de Volks-
school doen, schijnen te meenen, dat alles, wat elders
bedorven, of ook door het huis en de kerk verzuimd wordt,
door haar moet hersteld, aangevuld of wel geheel^voor hare
rekening genomen worden: de zoodanigen brengen daartoe
ook het onderwijs in de Godsdienst en Godsdienstleer,
dat zij met Godsdienstige ontwikkeling en opleiding voor
eenzelvig schijnen te houden. Maar dat onderwijs kan niet
tot de taak der Volksschool behooren ; omdat (onderstel zelfs
eene Christelijke Volksschool) ieder dat onderwijs naar zijne
bijzondere overtuiging of kerkleer wil gegeven hebben; —