Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
Het is waar, dan valt veel weg, wat regt hoog en ge-
leerd klinkt; alles wordt dan zoo eenvoudig en alledaagsch,
dat menigeen het schoolhouden wel voor eene wezenlijke
kleinigheid zou gaan aanzien. Maar dat zij zoo! Ik
denk dan, als zeker schrijver: »In de beperking vertoont
zich eerst de regte meester!"
Dat zal misschien dezen of genen jeugdigen Onderwijzer
wel hard toeschijnen, en hem meesmuilend doen zeggen:
»Waarom heb ik dat alles dan toch wel moeten leeren, en hsel
netjes uitschrijven, als ik het niet mag toepassen en weer
aan den man brengen?" Hem ware alleen te antwoorden:
»Wel tot uwe eigene vorming, beste jongman! een Onder-
wijzer, — en die wil immers ouder de beschaafde menschen
geteld worden? — kan nooit te veel leeren, maar wel te
veel uitkramen. Draag uwe kennis en wijsheid nog eenige
jaren met geduld; streef er naar, nog veel meer te leeren,
en u alles regt klaar en helder te maken: hoe meer gij
hebt geleerd, zooveel te meer zult gij ook leeren, als een
echt opvoeder en Onderwijzer, bij de mededeeling uwer
kennis u te matigen, en in en door die matiging steeds
vruchtbaarder in werken te zijn." — En dan de eischen
der ouders ? De verstandigen onder hen zullen u dank
weten, als gij hunne kinderen vaardig en met verstand
hebt leeren lezen; want hierdoor alleen wordt de lust tot
lezen opgewekt en behouden; — genoeg schrijven, om het
noodige op te teekenen en hunne gedachten met voldoende
duidelijkheid uit te drukken en een' eenvoudigen brief te
kunnen schrijven; — en genoeg rekenen voor hetgeen in
hun bedrijf en het dagelijksch leven te pas komt, en nog
iets daarboven; — en dat alles te zamen is, getuige de
ervaring, niet zoo weinig en gemakkelijk, als het wel
schijnt. De onverstaudigen en onkundigen zullen door de