Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
eene dagtafel, als de laatste, verwekt een onaangenaam
gevoel, een gevoel van strijd en tegenspraak tusschen doel
en middel.
Zoo lang onze Volksscholen de leerlingen op hun 12" jaar
voor goed de wereld moeten inzenden, of ook, met een
schepje Pransch of andere levende talen, aan een Gymna-
sium afleveren, zoo lang zal er in die hoogere vakken
weinig kunnen gedaan worden: wat, voor het praktische
leven waarde heeft, of waarop zal voortgebouwd kunnen
worden: de ervaring leert en zal blijven leeren, dat al dat
hoogvliegen op niets anders neerkomt dan op een dor en
dood geheugenwerk. Als doel beschouwd, zal zoodanig
onderrigt altoos mislukken, dewijl het over de grenzen van
het aanvankelijk ontwikkelend onderrigt omdoolt, en den
blaam van onbruikbaarheid en doellooze overlading met
regt op het Volksonderwijs zal doen kleven. Hij alleen
begrijpt zijne taak en roeping, die de, met wijze spaar-
zaamheid aan die vakken ontleende, doeltreffende stof als
middel beschouwt en gebruikt, om de kinderen te leeren
denken, spreken, lezen en schrijven. Met l.et rekenen en
het gezang zijn deze de eigenlijke leervakken der Volks-
school , die voor het dagelijksch leven praktische waardo
hebben.
Wie deze beschouwing van de zaak zich regt duidelijk
en tot de zijne heeft gemaakt, zal bij schoolbezoek en
onderzoek, niet langer hoogmoedig en met zelfgevallen in
de rondte zien , als zijne leerlingen eene menigte getallen
en vreemde namen kunnen opnoemen, de planeten, oude en
nieuwe, op de vingers voortellen, met de afstanden er bij,
de graven en gravinnen van Holland, uit alle huizen opzeg-
gen, en welke geheugen wonderen er soms meer vertoond
worden.