Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
ontwikkeling zou kunnen brengen, ware eene dwaasheid.
alle te zamen maken zij in het individu een organiesch
geheel; kan men den arm afrigten, zonder dat de hand er
iets van zou bemerken ? In al hare voortbrengels streeft
de natuur, in ieder moment van hare werkzaamheid, om
een volkomen geheel te vormen. Ook in het kind liggen
kiemen tot een volkomen mensch: streef er naar, het daartoe
op te leiden; maar al mögt u dat gelukken , toch bleef hij
in die volkomenheid slechts een mensch.
Langs zoodanigen weg zullen Opvoeders en Ondenvijzers
in en door den mensch zeiven de voorwaarden en grenzen
hunner opvoedingsleer vinden aangewezen, en daardoor te-
vens den toetssteen erlangen, die de waarde hunner Onder-
wijzerskunst zal bepalen en aan het licht brengen.
Eene volmaakte Volksschool bestaat wel nergens; dewijl
er geen volmaakte Onderwijzers zijn, en dewijl geene school
geheel kan afgezonderd en vrijgemaakt worden van belem-
merende en schadelijke invloeden van buiten, welker weg-
neming buiten het vermogen des Onderwijzers ligt, en die
hij soms alleen door hardnekkigen kamp eenigzins kan
verminderen, nimmer onschadelijk maken. Maar toch be-
hoort het ideaal eener volkomene Volksschool hem bestendig
voor den geest te staan als het doel van zijn streven. Met
het oog op dat doel gevestigd, zal eene Volksschool, die op
hare dagtafel van werkzaamheid alleen lezm, schrijven^
relcenen en zingen te lezen geeft, eene zoodanige verre kun-
nen overtrefien, welker breede lijst van dagelijkschen arbeid
daarenboven met de weidsche namen prijkt van taal- en
redekunde, van aardrijks-, natuur- en meetkunde, van
natuurlijke en volkshistorie, enz. Het gezigt van zulk